PHP kullanarak bu dersimizde fonksiyon oluşturmayı ve değer döndürmeyi öğreneceğiz.
Basit haliyle bir fonksiyon oluşturmanın yolu aşağıdadır.

lk Örneğimizi toplama işlemi yapan bir fonksiyon yazalım.

Şimdi kodlarımıza genel bir bakış yapalım.

Fonksiyon yapısının en basit hali budur.